#17075 | 2020-07-06 Oslo, Norway

Rådgiver - Smidig metodikk

På vegne av kunde i offentlig sektor søker vi etter en rådgiver med kompetanse innen smidig metodikk. Sykehuspartner har som et av sine sentrale utviklingstiltak i 2020 å utvikle og ta i bruk metoder og teknikker innen smidig arbeidsmetodikk. Dette gjelder både i drift, forvaltning og prosjektarbeid. I forbindelse med dette ønskes det kompetanseheving innen smidig metodikk.

Med basis i en kollegagruppe (bestående av ca 10 prosjektledere) er det utviklet et opplegg i 4 faser:
A. Få dybdekunnskap om smidig prosjektgjennomføring
B. Velge område for anvendelse og forankring i prosjektene
C. Konkretisere anvendelsene, gi opplæring og ta dem i bruk
D. Anvende teknikkene over tid, justere underveis og til slutt dokumentere disse.

Kollegagruppen skal fungere som faglig nettverk og støtte for hverandre underveis. De skal samles jevnlig og ha en fast intern fasilitator som sikrer fremdrift og gjennomføring. I tillegg er det behov for en ekstern rådgiver med tung kompetanse og erfaring i bruk av smidig prosjektmetodikk. Denne skal gi konkrete råd og veiledning til den enkelte deltager i kollegagruppen. Særlig veiledning innen å utforme og anvende de smidige teknikkene i deres respektive prosjekter er en sentral del av oppdraget.

Arbeidsoppgaver:
 • (A.) Deltar ikke i denne fasen.
 • (B.) Gi veiledning og konkrete råd til deltagerne mhp valg av anvendelsesområde.
 • (C.) Gjennomgå og foreslå forbedringer i konkretiseringen av anvendelsene.
 • (D.) Bistå i valg, gi råd og delta i utarbeidelse av nødvendig dokumentasjonen for å sikre videre anvendelse i Sykehuspartners prosjekter.

Må-ha krav:
 • Sertifisering i PRINCE2 og PRINCE2 Agile

Ønsket krav:
 • Lang erfaring i å ha ledet smidige IKT-prosjekter
 • God kjennskap til smidige områder som ITPP, SCRUM, LEAN, Kanban, produktteam eller tilsvarende.
 • Erfaring fra å utforme, anvende og dokumentere konkret anvendelse av smidig i forskjellig typer IT-prosjekter.

Omfang:
Omfanget av oppdraget knyttes opp til et gitt antall timer pr deltager pr fase. Det tas utgangspunkt i 10 deltagere:
 • (B.) 3t x 10
 • (C.) 3t x 10
 • (D.) 3t x 10
Totalt 90 timer.
Timene vil bli brukt som en blanding av individuell rådgivning, deltagelse i kollegagruppens møter og dokumentasjonsutarbeidelse. Fordeling av timer mellom fasene kan bli justert underveis.

Start: 01.09.20
Varighet: 31.12.20 (Opsjon: 31.12.21)
Arbeidssted: Oslo, Norway
Krav: Min. 5 års profesjonell IT-erfaring.
Jobbtype: Frilans

Project gesloten

Helaas, voor dit project zoeken wij geen kandidaten meer.

Klik op "Beschikbare projecten" om de lijst van actuele projecten te bekijken.

Bent u een klant die op zoek is naar dit profiel, gebruik dan het formulier "Bekijk het cv van een IT professional" op onze andere website.

Vacature alert aanmaken?

Popupagent

Wil jij graag op de hoogte gehouden worden van onze nieuwe vacatures? Meld je dan aan voor onze (gratis) job agent.

ProData Consult slaat gegevens in uw browser / apparaat op met behulp van cookies ten behoeve van statistieken en optimalisatie van onze websites en optioneel voor gerichte reclame. Door dit te accepteren, geeft u ons toestemming voor dit gebruik van cookies. Lees ons Privacybeleid voor meer informatie. U kunt hier altijd uw toestemming intrekken: Privacybeleid & cookies

De website vereist het gebruik van "Noodzakelijke cookies". Onze noodzakelijke cookies worden alleen gebruikt voor het leveren van een functionerende website en webservice.

Geselecteerde diensten van derden kunnen cookies opslaan om relevante advertenties op websites van derden te plaatsen.