#15822 | 2020-02-13 Oslo, Norway

Prosjektleder

På vegne av en stor kunde innenfor helsesektoren ser vi etter en Prosjektleder (verktøystøtte for nye metoder) som har god kjenskap til helsetjenesten og ulike forvaltingsnivåer i Norge.

Om prosjektet:
Nye metoder er et etablert, tett samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten ved de regionale helseforetakene, helseforetakene (sykehusene), som et system for å sikre at uavhengig av hvor du bor i Norge, er det de samme riktige metodene som benyttes for å forebygge, utrede, diagnostisere og behandle sykdom.

Hovedutfordringen i dag er at det ikke finnes en helhetlig verktøystøtte for prosessene, hverken innad i enkeltprosesser eller mellom prosessene. Dette gjør at det er ønskelig å se på forbedringsmuligheter for verktøystøtten til nye metoder. Det skal gjennomføres en konseptanalyse som redegjør for ulike alternative løsningskonsept og anbefaler ett.

Arbeidsoppgaver:
 • Lede konseptarbeidet
 • Planlegge, gjennomføre og dokumentere arbeidsmøter med aktuelle interessenter
 • Lede arbeidet med å levere en BP2 beslutning iht prosjektveilederen
 • Daglig styring av prosjektet
 • Rapportering til prosjekteier og porteføljeadministrasjonen
 • Samarbeide tett med enhet for nye metoder
 • Samarbeide nært med prosjektets arkitekt i utarbeidelsen av konseptalternativer

Konseptarbeidet skal ende i et prosjekforslag med kost/nytte vurdering og faseplan som en BP2 beslutning.

Sentrale kompetansekrav:
 • Minimum 3-5 års høyere utdanning fra høgskole eller universitet
 • Senior prosjektleder (minimum 5-7 års erfaring)
 • God kjennskap til teknologiprosjekter
 • Må ha jobbet med utvikling av arbeidsprosesser
 • Kunnskap om saksbehandlingsprosesser

Det er ønskelig at konsulenten har:
 • God kjennskap til helsetjenesten og ulike forvaltningsnivåer (primærhelsetjenesten, kommunal helsetjeneste, spesialisthelsetjenesten)
 • Sertifisering som prosjektleder (PRINCE2 eller tilsvarende)
 • Kjennskap til DIFI eller Helse Sør-Øst RHF sin prosjektmodell
 • Konsulenterfaring – helst innen helse og IKT
 • Erfaring fra IKT-prosjekter med stor kompleksitet og krevende koordinering
 • Erfaring fra regionale prosjekter eller store prosjekter i helsesektoren
 • Erfaring med implementering av løsning som påvirker mange og til dels store og komplekse systemer
 • Erfaring med å lede og fasilitere møter

Krav til språk: Norsk
Konsulenten skal ha gode kommunikasjonsegenskaper muntlig og skriftlig, og snakke norsk flytende.

Hvis du ønsker å vise din interesse eller har spørsmål angående prosjektet, ikke nøl med å ta kontakt.

Start: 02.03.2020
Varighet: 30.06.2020 (+ mulig forlengelse)
Arbeidssted: Oslo, Norway
Krav: Min. 5 års profesjonell IT-erfaring.
Jobbtype: Frilans

Project gesloten

Helaas, voor dit project zoeken wij geen kandidaten meer.

Klik op "Beschikbare projecten" om de lijst van actuele projecten te bekijken.

Bent u een klant die op zoek is naar dit profiel, gebruik dan het formulier "Bekijk het cv van een IT professional" op onze andere website.

Vacature alert aanmaken?

Popupagent

Wil jij graag op de hoogte gehouden worden van onze nieuwe vacatures? Meld je dan aan voor onze (gratis) job agent.

ProData Consult slaat gegevens in uw browser / apparaat op met behulp van cookies ten behoeve van statistieken en optimalisatie van onze websites en optioneel voor gerichte reclame. Door dit te accepteren, geeft u ons toestemming voor dit gebruik van cookies. Lees ons Privacybeleid voor meer informatie. U kunt hier altijd uw toestemming intrekken: Privacybeleid & cookies

De website vereist het gebruik van "Noodzakelijke cookies". Onze noodzakelijke cookies worden alleen gebruikt voor het leveren van een functionerende website en webservice.

Geselecteerde diensten van derden kunnen cookies opslaan om relevante advertenties op websites van derden te plaatsen.