#9666 | 2017-10-10 Rotterdam, Netherlands

Projectleider Informatiebeveiliging / Cybersecurity

De projectleider stuurt een project aan van netwerkbeveiligingssegmentatie en de deelprojecten die hieruit voorvloeien.

Verantwoordelijkheden

 • Identificeert stakeholders (zowel ICT als business) en houdt zorgvuldig rekening met hun belangen.
 • Zorgt voor vaststelling van de projectscope en het specificeren/beoordelen van de functionele en technische eisen.
 • Zorgt dat scherp is afgebakend wat wel en wat niet beoogd wordt met het project en welke waarde wordt toegevoegd aan de business.
 • Zorgt voor vertaling van functionele eisen in technische eisen.
 • Stelt een projectplan/-voorstel op dat voldoet aan de afspraken met de opdrachtgever, binnen de gestelde randvoorwaarden.
 • Zorgt dat benodigde resources (mensen, middelen en geld) inzichtelijk zijn en zorgt dat ze er komen. Zorgt dat resource-issues op het juiste niveau aandacht krijgen.
 • Geeft leiding aan de totstandkoming van het projectdoel, conform het projectplan. Bewaakt de voortgang en rapporteert over o.a. status, voortgang, risico’s/mitigerende maatregelen en kwaliteit.
 • Zorgt voor de evaluatie van de (deel)projecten. Laat de uitkomsten hiervan vastleggen en zorgt voor de kennisoverdracht. Coacht de teamleden.
 • Adviseert management, collega’s en derden door het (laten) uitvoeren van studies en het opstellen van business cases en investeringsvoorstellen.
 • Zorg dragen voor de ontwikkeling en afstemming van een goede IAM (Identity & Access Management) en NBS (netwerkbeveiligingssegmentatie) architectuur op zowel proces-, data-, applicatie-, technologie- en solutionniveau.
 • Toezien op de oplevering van de (verplichte) projectdocumentatie als BIV-classificaties, gegevensstroomdiagrammen, autorisatiematrixen, architectuurreviews, scope changes / rework etc.
 • Voorbereiding van de werkzaamheden en planningen (PVA deelprojecten), afstemming met en het najagen van delivery partijen / leveranciers en interne stakeholders.

Voorbeelden van stakeholders zijn
 • Architectuurteam: inhoudelijke ontwerpkeuzes en implementatie governance
 • Vertegenwoordigers business: verantwoordelijkheden beleggen, tijdig betrekken, interesseren en informeren
 • Overige betrokken: zorgen voor het stroomlijnen met de overall roadmap

Profiel

 • Ervaring met IAM (Identity & Access Management), met name Cloud en Admin-accounts
 • Ervaring met infrastructuurprojecten, specifiek kennis en ervaring van
 • RBAC (Role Based Access)
 • ABAC (Attribute Based Access)
 • Cloud
 • de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) / Europese General Data Protection Regulation (EU GDPR).
 • Een enthousiaste, klantgerichte, initiatiefrijke samenwerker

Vereisten

Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)

Startdatum: per direct
Duur: 6 maanden
Werklocatie: Rotterdam, Netherlands
Vereisten: Min. 5 jaar professionele IT-ervaring.
Type opdracht: Freelance

Project gesloten

Helaas, voor dit project zoeken wij geen kandidaten meer.

Klik op "Beschikbare projecten" om de lijst van actuele projecten te bekijken.

Bent u een klant die op zoek is naar dit profiel, gebruik dan het formulier "Bekijk het cv van een IT professional" op onze andere website.