#9193 | 2017-08-09 Amsterdam, Netherlands

Functioneel Beheerder SAP SD/MM

Je bent de spin in het web tussen de diverse interne gebruikers, het management en de IT afdeling. Je draagt zorg voor het functionele beheer van de bedrijfsapplicaties, werkt mee in projecten en speelt een belangrijke rol in het overhevelen van projecten naar beheer.
Je hebt geen schrijfrechten maar wel kijkrechten in de systemen. Je kunt zelf dus geen aanpassingen doen, dit doet onze IT leverancier voor ons. Je werkt nauw samen met deze leveranciers om zaken voor elkaar te krijgen.

Samengevat de voornaamste resultaatgebieden:
 • Ondersteunen van gebruikers bij het dagelijks gebruik van de applicatie waarbij je vragen beantwoordt hoe ze met de applicatie moeten werken.
 • Geven van eerste lijns ondersteuning aan key users bij het vastlopen van processen in de applicatie.
 • Monitoren van de belangrijke systeemfuncties en acties ondernemen op verstoringen.
 • Het borgen van de aansluiting van de beheerde applicaties op de bedrijfsprocessen.
 • Het verschaffen van duidelijkheid over de werking van de bedrijfsapplicaties.
 • Actualiseren van de gebruikersdocumentatie.
 • Vraagbaak voor gebruikers en ondersteuning bij het tijdig oplossen van functionele incidenten.
 • Het signaleren en analyseren van een efficiënter en effectiever gebruik van de business applicatie. Verbetervoorstellen uitwerken en afstemmen met gebruikers en ontwikkelaars.
 • Afstemmen met de gebruikersorganisatie over voorgestelde wijzigingen.
 • Het coördineren van activiteiten rondom wijzigingen in bestaande applicaties en implementatie van nieuwe of gewijzigde functionaliteit, inclusief acceptatie door de gebruikers.
 • Aandragen van verbeteringen van de werkwijze en (bedrijfs-)processen.
 • Deelname aan projecten en daarbij invulling geven aan een of meer van de volgende activiteiten (per project te bepalen in overleg):
 Toetsen van de projecteisen aan de gebruikerseisen
 Vaststellen van de globale impact van de wijzigingen
 Specificeren van wijzigingsverzoeken
 Opstellen en uitvoeren van functionele acceptatietestplan
 Opstellen, coördineren en begeleiden van gebruikersacceptatietestplan
 Functioneel accepteren van de te implementeren applicatie of delen daarvan
 Coördinatie van de implementatie en nazorg
 Geven van functionele training/uitleg over de applicaties
 Opstellen van documentatie en gebruikershandleidingen
 Opstellen van eisen voor Functioneel beheer tav de overdracht van project aan beheer

Het team functioneel beheer is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de commerciële- financiële- en inkoop organisatie in Nederland op het gebied van de bedrijfsapplicaties en de aansluiting hiervan op de business processen.

Startdatum: 1-9-2017
Duur: 4 months
Werklocatie: Amsterdam, Netherlands
Vereisten: Min. 5 jaar professionele IT-ervaring.
Type opdracht: Freelance

Project gesloten

Helaas, voor dit project zoeken wij geen kandidaten meer.

Klik op "Beschikbare projecten" om de lijst van actuele projecten te bekijken.

Bent u een klant die op zoek is naar dit profiel, gebruik dan het formulier "Bekijk het cv van een IT professional" op onze andere website.